Wednesday, 24 July 2024

ภูเก็ตพร้อมเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ห้ามเด็กต่ำกว่า 20 ปีเข้า สั่งตรวจเข้มบัตรปชช.ตัวจริงและ Application Thai D เท่านั้น

15 Dec 2023
867

[ad_1]

ภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ เผยพร้อมเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 มีเขตโซนนิ่งในพื้นที่ป่าตอง 6 โซน มีสถานประกอบการประมาณกว่า 150 แห่ง ย้ำคัดกรองเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จากบัตรประชาชนตัวจริงและ Application Thai D เท่านั้น

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความพร้อมการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ว่า อำเภอกะทู้ มีเขตโซนนิ่งในพื้นที่ตำบลป่าตองจำนวน 6 โซน มีสถานประกอบการประมาณกว่า 150 แห่ง ซึ่งมีการจัดเตรียมกระบวนงานตามแผนการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่การเดินทาง ที่ขณะนี้เร่งปรับผิวไหล่ทางถนนสายกะทู้-ป่าตอง ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยการบูรณาการร่วมฝ่ายต่างๆ ทั้ง อบจ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง แขวงทางหลวงภูเก็ต รวมถึงความพร้อมของมาตรการตรวจสอบคัดกรองเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการซึ่งจะเน้นย้ำการตรวจบัตรประชาชาตัวจริงและการตรวจผ่าน Application Thai D เท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรประชาชน พร้อมกับตรวจจับใบหน้าด้วยระบบ AI ของบุคคลที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทดสอบระบบทุกด้าน เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินสถานการณ์ และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ทั้งการเพิ่มที่พักคอยโดยผู้ประกอบร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการปรับพื้นที่มุมอับให้มีความสว่างมากขึ้นทั้งนี้ ในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ หากมีการประกาศขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การดูแลสังคม ใน 5 พื้นที่ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ นั้น จะสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดูแลความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีการตั้ง War Room เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ เทศบาลเมืองป่าตอง ในการร่วมทำ MOI จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สู่การบริหารจัดการที่ครบทุกมิติ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดด้วยอย่างไรก็ตาม ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อกำหนดการเปิดปิดสถานบริการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ยกร่างกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิด ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทันบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ที่จะเริ่มในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 อย่างแน่นอนสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงฯ จะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ คือ สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ และสถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ก็สามารถเปิดบริการได้ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ได้เช่นกัน[ad_2]

Source link